logo

Yönetim Kurulu

Mefküre Ülker

Yönetim Kurulu Başkanı

İletişim

Tuğba Kural

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İletişim

Hacer Gündüz

Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim

Ramazan Küpeli

Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim

Hakan Kural

Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim

Merve Aytar

Yönetim Kurulu Üyesi

İletişim

Cavit Yöner

Yönetim Kurulu Saymanı

İletişim