logo

Evde Bakım

Türkiye’de hızla artan yaşlı nüfus ile birlikte yaşanan geriatrik sendromların arttığı bunun yanı sıra bakım veren aile ve bakıcıları üzerinde bakım yükünün arttığı gözlenmektedir. Aileler demans hastasının ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik gerekli destekleri vermeye çalışsa da bakım veren aile üyeleri olarak kendi ihtiyaçlarını erteledikleri bilinmektedir 

Demans Dostu Toplum Derneği olarak Demans hastasına sunulmak üzere tarafımızca kişiye özel bireysel bakım planı düzenlenir ve bu bakım planı uzman kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde gerçekleştirilir. 


Hazırlanan bakım planı alanında eğitim almış kişiler tarafından, hastanın kendi konutunda, birebir uygulanır. 


Bakım ve refakat hizmetleri kapsamında, Demans hastasının temel günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesinin desteklenmesi, Demans ile birlikte seyreden geriatrik sendromların değerlendirilmesi ve biyografi çalışması ile hastanın özel gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması, Demans hastasının sosyal hayata katılımının sağlanması, bireyin yemek yeme, giyinme ve öz bakım gibi temel yaşam aktivitelerini yapabilmesinin desteklenmesi sağlanır.


Bu faaliyetlerle bakan hasta yakınının rahatlatılması, aynı zamanda bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.