logo

Kurumsal

Derneğimiz öncelikli olarak çağımızda birçok insanı ve aileyi etkileyen demans hastalığı mücadelesine destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Türkiye’de sayısı binlerle ifade edilen çok sayıda Alzheimer ve demans hastası bulunmaktadır. Bu konuda niceliksel bir çalışmanın olmayışı ne yazık ki Türkiye genelinde kaç demans kaç Alzheimer hastası olduğuna ilişkin net sayılara ulaşmamızı zorlaştırsa da bu durumun sayısı kaç olursa olsun aileler için çok zor olduğunu söyleyebiliriz.
Dahası toplumumuz gittikçe yaşlanıyor, gittikçe yaşlanan nüfus içerisinde de demans hastalarının oranı kaçınılmaz şekilde artıyor. Dolayısıyla toplum olarak nasıl diğer engelli bireylerle bir arada “engelsiz şekilde” yaşamaya gayret ediyor, onların yaşamını kolaylaştırmak için sosyal politikalar üretiyorsak, aynısını Demans ve Alzheimer’dan mustarip kişiler ve aileleri için de yapmak zorundayız. Zira Alzheimer ve demans bakım yükü hem finansal hem de psikolojik açıdan oldukça ağır olan bir sorumluluk. Bu sorumluluk sadece ailelerin omuzlarına bırakılması onları oldukça olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla bu konuda gerek hükümetler gerek yerel yönetimler gerekse de sivil toplum örgütleri nezdinde inisiyatif alınmalı. Demans dostu toplum derneği de bu amaçla kurulmuş bir sivil toplum inisiyatifidir.

Toplum genelinde özel ve kamu kurumlarıyla iş birliği yapılarak demans ve Alzheimer konusundaki bilgi ve farkındalık arttırılmalı. Bu konuda devletin bu hastalıktan muzdarip ailelere verdiği maddi ve manevi sosyal destekler arttırılmalı. Alzheimer ve demans hastaları profesyonel bakıma ihtiyaç duyarlar. Bu bakımı sunacak bireyler eğitilmeli ve Alzheimer demans özelinde bakım veren kurumların sayısı artmalı. Bu sayı ülkemizde ne yazık ki bir elin 5 parmağı kadar… Bakım veren aile bireyleri sıklıkla işini kaybetmekte ve bütün hayatını hastalarının bakımına ayırmaktadır dolayısıyla bu ailelere verilen maddi sosyal destekler arttırılmalı. Halkımız bilgisizlik sebebiyle Alzheimer ve demans hastalarının ve ailelerinin sosyal hayattan izole olmalarına sebebiyet vermekte, toplum bilinçlenerek bunun önüne geçilmeli. Bu ise ancak demans dostu bir toplumun var olmasıyla sağlanabilir.

Demans yani bunama toplumda yaşlılığın doğal bir süreci görülerek normalleştiriliyor ve sıklıkla görmezden geliniyor. Ancak bu durum ne yazık ki başta bakım veren aile ferdi olmak üzere kişilerin yaşamını derinden etkiliyor ve kişiler tükenmişlik sendromuna itiyor. Aile yakınlarına verilecek psikolojik ve sosyal destekler yaygınlaştırılarak bunun önüne geçilmeli.

Demans dostu toplum derneği yukarıda saydıklarımıza eklenebilecek daha birçok sebeple kurulmuştur. Amacımız bu sorunları toplumsal olarak inisiyatif alarak, toplumun tüm kurumları ile iş birliği içerisinde çözüm önerileri üretmek ve bunları uygulamaktır.

Bu amaçla, bilimsel toplantılar, seminerler, eğitim faaliyetleri, bakım hizmetleri ve danışmanlık faaliyetleri yürütmeyi hedeflemekteyiz.
Bu çerçevede amaçlarımıza katkı sağlayacak, akılcı, bilimsel, çağdaş, insan merkezci, sevgi ve anlayışa dayalı, tüm toplumu kucaklayacak ve emeğe değer veren projeler üretmek, var olan projelere katkı sağlamak düşüncesindeyiz. Tüm çalışmalarımızı da yukarıda saydığımız ilkeler çerçevesinde gerçekleştireceğiz.