logo

Proje

‘’Gençler Demansa Karşı El Ele Veriyor Projesi’’ Demans Dostu Toplum Derneği tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gençlik Projeleri destek programı kapsamında fonlanmakta olan bir sosyal sorumluluk projesidir. Proje kapsamında 18-25 yaş arası gençler ile demans hastalarının düzenli şekilde bir araya gelmesi ve demans hastalarının sosyal katılımına katkıda bulunmaları sağlanacaktır.

Alzheimer hastalığı, karmaşık ve ilerleyici bir dejeneratif olarak tanımlanmaktadır. Alzheimer hastalığında ortaya çıkan davranışsal değişiklikler, hasta bireylere rahatsızlık verdiği kadar bakım veren hasta yakınlarını da sıkıntıya sokmaktadır. Bununla beraber demans ve Alzheimer hastaları bilişsel yeteneklerin gerilemesi sebebiyle sosyal hayattan kopmakta, üçüncü kişilere bağımlı ve asosyal bir yaşam sürdürmektedirler. 

Projemizin Amacı, gençler ile kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi başta olmak üzere, gençlerin deneyim aracılığıyla demans konusundaki bilgi ve farkındalığının arttırılması, aynı zamanda demans hastalarının sosyal etkileşim ve sosyal hayata aktif katılımının arttırılmasını amaçlamaktadır.

 

Projemizin Hedefleri,

- Gençler ile Demans hastaları arasında iletişim yoluyla kuşaklar arası etkileşim ve köprülerin kurulması
- Gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi
- Demansa ilişkin olumsuz bilgi ve farkındalığın arttırılması
- Demans hastalarının sosyal katılımı desteklenerek, günlük yaşama dahil ve adapte olmaları, sosyalleşmelerinin sağlanması. Bu sayede hastalığın ilerleyişinin yavaşlatılması yönelik tedavilerin desteklenmesi.
- Bu alanda sürdürülebilir projelerin arttırılması yönünde teşvik ediciliğin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Projemize katılacak gençlerimiz, haftalık saat kapsamında Demans hastaları ile  refakat desteği ve aktivite arkadaşlığı olarak vakit geçirmeleri planlanmaktadır. Demans hastaları ile kafe, park, çay bahçesi gibi kamuya açık alanlarda sosyal etkinlikler düzenlenecektir. 

Refakat desteği verecek gönüllü gençlere öncesinde 2 hafta süren Demans ve Demanslı Hastalar ile iletişim konulu eğitimler verilecektir. Verilen eğitimler 3 ayda bir yapılan değerlendirme toplantılarıyla pekiştirilecektir. 

Projemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Demans Dostu Toplum Derneği tarafından işbirliği halinde yürütülmekte olup, Projenin Koordinatörlüğünü Derneğin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mefküre Ülker üstlenmektedir.

Projeye Kayıt